O mnie

PIOTR BANASIK

Adwokat

Nazywam się Piotr Banasik i jestem prawnikiem. Jestem adwokatem. Jestem profesjonalnym pełnomocnikiem. Indywidualną Kancelarię prowadzę od 2011 roku, przed jej założeniem zdobywałem wiedzę oraz zawodowe doświadczenie podczas studiów na kierunku Prawo odbywanych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz podczas aplikacji adwokackiej prowadzonej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Łodzi. W ramach obecnie prowadzonej przeze mnie praktyki zawodowej świadczę usługi doradcze oraz reprezentuję Klientów w sporach sądowych z zakresu prawa cywilnego (m.in. sprawy o zapłatę, zniesienie współwłasności , zachowek, zadośćuczynienie, odszkodowanie, podział majątku dorobkowego), prawa rodzinnego i opiekuńczego (sprawy o rozwód, uregulowanie kontaktów z małoletnimi, ustalenie miejsca stałego pobytu małoletniego) oraz prawa karnego (obrona w sprawach karnych, występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego) i prawa zamówień publicznych. Prowadzona przeze mnie Kancelaria  świadczy również usługi stałej obsługi podmiotów gospodarczych (w szczególności przedsiębiorstwa z branży budowlanej, produkcyjnej oraz świadczące usługi medyczne), stowarzyszeń oraz podmiotów administracji publicznej.

Reguły działania

Indywidualne podejście

Nie ma dwóch takich samym Klientów, nie ma dwóch takich samych spraw. Jedynie indywidualne podejście do każdego powierzonego problemu, dokładna analiza stanu faktycznego sprawy, świadomość mogących znaleźć zastosowanie w sprawie przepisów oraz znajomość obowiązującego orzecznictwa i stanowisk ugruntowanych w literaturze pozwala na w pełni odpowiedzialne oraz profesjonalne prowadzenie postępowania. Każde podejmowane w imieniu lub na rzecz Klienta działanie znajduje oparcie w świadomości, poczuciu oraz przekonaniu, iż z perspektywy Klienta to właśnie jego sprawa jest priorytetowa, najważniejsza i kluczowa.

Szukanie prostych i skutecznych metod działania

Zarówno w sprawach najbardziej złożonych jak i w takich, które opierają się na pozornie prostych stanach faktycznych, kluczem do sukcesu jest zawsze umiejętność prawidłowego zdiagnozowania problemu i znalezienia takiego rozwiązania prawnego, które w sposób możliwie prosty i skuteczny – bez zbędnego piętrzenia form prawnego działania – pozwoli na osiągnięcie zamierzonego przez Klienta rezultatu.

Dbanie o standardy

W obliczu złożoności prawa materialnego oraz rygoryzmu norm prawa procesowego prawidłowa obsługa Klienta wymaga działania z najwyższą dbałością o standardy pozwalające na uniknięcie zbędnych, wpadkowych aspektów prowadzonej sprawy. Bezwzględnie konieczne jest wobec tego zachowanie wynikających z norm procesowych terminów jak i przestrzeganie właściwości form podejmowanych w imieniu Klienta czynności prawnych. Doświadczenie zebrane w dotychczas prowadzonych sprawach pozwoliło na wypracowanie takich standardów działania, których stosowanie pozwala na sprawną realizację zamierzonych rezultatów.

Pewność bezpieczeństwa

Od pierwszego spotkania z Adwokatem do prawomocnego zakończenia postępowania lub osiągnięcia oczekiwanego rezultatu Klient Kancelarii musi pozostawać w poczuciu bezpieczeństwa. Realizacja tego postulatu jest możliwa poprzez fachowość świadczonych przez Kancelarię usług oraz przedstawianie Klientowi jego sytuacji prawnej, objaśnianie strategii postępowania oraz znaczeń poszczególnych podejmowanych w jego imieniu działań procesowych lub materialnoprawnych.

Zapraszam do kontaktu

KONTAKT

Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adw. Piotra Banasika mieści się w Łodzi przy ul. Andrzeja Struga 31 w lokalu 3. Kontakt z Kancelarią możliwy jest w drodze telefonicznej pod numerami telefonów oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kancelaria Adwokacka
adw. Piotr Banasik

ul. Andrzeja Struga 31, lokal 3
90-631 Łódź

tel. (42) 672 55 14
506-113-886

e-mail: adwokat@piotrbanasik.pl